• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Merkezi

Koçluk Kursları

Koçluk

Kişininyaşamındaki engellerin ya da zorlukların ne olabileceğini keşfetmek ile baslar.Kişinin içinde bulunduğu ani fark etmesi yani, neler olduğunu incelemesi ve değerlendirmesiyleilişkilidir. İnsanın içinde bulunduğu andan başlayarak, geçmişi, geleceği ve bugünü ile bir bütün haline gelmesini, yaşamının her alanında, is, okul veya özelyaşamında ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda bir yasam sürmesini, insan ilişkileriniistekleri doğrultusunda şekillendirmesini sağlayabilen bir meslektir. Yaşamın her alanına koçluk etmek isteyen bireylerin, temelkoçluk becerileri ve tamamlayıcı diğer yöntemler ile bütünsel çalışmalaryapabilmesini sağlayan bir programdır. Yasam Koçluğu; dünyada gittikçe yaygınlaşan bir meslek halinegelmektedir. Siz de

Karşıyaka Koçluk Merkezi

Koçluk

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir.Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; doğru sorular ile kişilerde farkındalık yaratma sanatıdır Koçluk nedir? Profesyonel koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını arttırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan etkileşimli bir yöntemdir. Profesyonel koçlar danışanları ile iş, kariyer, finans, sağlık ve özel ilişkiler gibi alanlarda birebir çalışır. Profesyonel koçluk almanın sonucu olarak da √ kişiler daha sağlıklı h

Izmir Koçluk Merkezi

Koçluk

Koçluk Nedir? Coach Fransızca kökenli eski bir kelime ve anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba anlamındadır. 1500'lü yıllarda İngilizcede de benzer bir anlamda kullanılmaya başlandı. Günümüze yakın anlamda ilk kez 1840 yıllarında Oxford üniversitesinde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmaya başlandı. 1889 ve sonrasında ise daha modern bir anlam içererek, sporcu ekiplerini eğiten kişilere verilen isimdi. Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafindan kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanıldı. Değişimi arzulayan, içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak isteyen, kendi kendini yönetmeye arzulu ve seçimlerinin sorumluluğunu almaya hazır, cesur, yaratıcı, risk almaya hazır bireyler ve sporcular, sanatçılar, girişimciler, yöneticiler, is sahipleri; gelişime açık, takım çalışmasına inanan, ortak bir yön çizmeye hazır şirketler koçla il

Izmir Koçluk Merkezi Cemal Kondu

Koçluk

‘Koçluk’ kavramının kelime anlamı birini bir yerden bir yere götürmektir. Doğru soruları sorarak kendinizi tanımanıza olanak tanır, kişisel potansiyeliniz hakkında farkındalık yaratır. Ancak koçluk daha geniş ve doğru ifadesiyle şöyle tarif edilebilir: Kişinin kendi içine yaptığı keşif yolculuğunda, kendi içinde ve dış dünya ile kurabileceği huzurlu bir denge ararken koçuyla arasındaki planlı bir gelişim ilişkisidir. Bu ilişkide koç size, kendi iç dengenizi ve gerçeğinizi bulabileceğiniz ve kendinizi sürekli keşfederek sürdürebileceğiniz bir yolculuk hazırlar. Sonsuz olasılıklarla dolu bu yolculuğun haritalarını çizer, size ait daha önce farkında olmadığınız pek çok güçlü yönü açığa çıkarır. Böylece size gerçekte kim olduğunuzu görme fırsatı yaratır, sizi çoğu zaman değiştirebilir ve yol üzerinde doğru araçlarla buluşturmayı hedefler. Koçluk; danışmanlık, rehberlik ya da terapi ile karıştırılan bir hizmettir.

Koçluk Nedir?

Koçluk

Koç, uzmanlık alanında çok derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir Bazen bir koç, yasam boyu deneme yanılma yoluyla öğrenebileceğiniz tecrübeyi size birkaç saatte kazandırabilir. Tüm başarılı insanların mutlaka bir koça ihtiyaçları vardır. Dünyada ve Türkiye'de koçluk kavramı hızla yaygınlaşmaktadır. Koç, danışanın mükemmel ve sinirsiz kaynaklara sahip olduğunu ve tüm cevapların danışanda olduğunu bilir. Güçlü ve doğru sorularla danışanın potansiyelini açığa çıkarmasına ve kendisi için en uygun çözümü bulmasına yardımcı olur. Koçlar çok iyi dinleme ve gözlem yeteneğine sahiptir. Bu yeteneği sayesinde danışanın kendisinde var olan ancak fakında olmadığı ya da kullanmadığı kaynakları ortaya çıkararak enerjisini ve motivasyonunu arttırırlar. Her şeyden önce koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir ortaklık ilişkisine dayanıyor. Bunun yani sıra k